Express : 2019-09-06

BRIFING : 14 : 14

BRIFING

Dok se ne uloži u plaće, edukacije i dostojanst­vo pravosudni­h policajaca, situacija u hrva U zatvorskom sustavu čak 57 posto su voditelji i šefovi koji imaju plaće od oko 10.000 kuna i koji ili nemaju ili imaju malo doticaja sa zatvorenic­ima 14 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.