Express : 2019-09-06

BRIFING : 16 : 16

BRIFING

Zatvori su preplavlje­ni raznim tabletama koje se izdaju šakom i kapom. Sustavu nedost U Remetincu već godinama nemaju psa koji bi kod zatvorenik­a mogao detektirat­i drogu 16 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.