Express : 2019-09-06

BRIFING : 25 : 25

BRIFING

ta u Zagrebu, iza kojeg je 40 godina svećeništv­a. Danas upravlja trima ličkim župama Crkveni enfant terrible don Kaćunko poručuje: Cromoljubi su kršćanstvo pretvorili u religiju ‘zadesnizma’ Don Kaćunko smijenjen je s mjesta vojnog kancelara 2008. godine. Crkveno nezadovolj­stvo njime kulminiral­o je nakon što je kontroverz­ni svećenik promovirao knjigu Nives Celzijus 25 | Ekskluziv | EXPRESS petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.