Express : 2019-09-06

BRIFING : 32 : 32

BRIFING

Unatrag četrdeseta­k godina svijet je zabilježio četiri vala recesije, otprilike svakih osam Nova će recesija sigurno doći - bogati će ostati bogati, a siromašni postati siromašnij­i U prilog nam ovaj put idu oživljene investicij­e, kako javne, tako i privatne. Nismo ni toliko zaduženi, a bez problema Agrokora i brodogradn­je, većih rizika nema 32 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.