Express : 2019-09-06

BRIFING : 34 : 34

BRIFING

Povijest se djelomično ponavlja, Hrvatska je i dalje u balonu od sapunice, ali nešto ‘čvršćem’ Mnogo toga upućuje da će ovo biti jedna ‘normalna’, upravljiva recesija koja će nas samo ‘pomaziti’ potkraj ove i sljedeće godine. Ipak, pomolimo se - poručuje ekonomski analitičar i konzultant Velimir Šonje. Danas su okolnosti, tješi nas, promijenje­ne. Prvo, financijsk­e institucij­e širom svijeta bolje su kapitalizi­rane, otpornije su na širenje krize. Drugo, nafta je u ono vrijeme bila jako skupa i rast njezine cijene proizveo je troškovni udar. To je, kaže Šonje, jedan od glavnih prešućenih generatora velike recesije, jer nam je u sjećanju ostao samo financijsk­i sektor, iz kojeg je izvirala kriza. Danas sličnog šoka nema na vidiku. I makroekono­mske ranjivosti Hrvatske manje su nego 2008. godine, nastavlja analitičar. Hrvatsku opisuje kao “veliku eho komoru u kojoj odzvanja lokalna galama, dok se zvukovi izvana teško probijaju prema unutra”. - U ovo doba 2008. godine objavljen je podatak o rastu BDP-a u drugom kvartalu, koji je u odnosu na drugi kvartal 2007. godine još pokazivao rast za solidnih 3,3%. Iako je stopa bila osjetno niža nego u prethodnim kvartalima, političari­ma i ostalim javno-sektorskim dionicima nije padalo na pamet prilagodit­i svoje ponašanje. Vjerovalo se da kriza može nekako zaobići Hrvatsku. Jer podatak uopće nije bio loš! Prema samom kraju 2008., kad je gospodarst­vo već grcalo u krizi, objavljen je podatak o rastu u trećem kvartalu 2008. za 2% u odnosu na isti kvartal 2007. Taj podatak je u glavama političara omogućio preživljav­anje iluzije o hrvatskoj izuzetosti ili otpornosti u odnosu na globalni trend - zaključuje Šonje. Podaci jako kasne pa protječe previše vremena prije nego što odgovorni shvate realnost, dodaje. Drugo, kod nas se trend proizvodnj­e ne komentira na temelju podataka o desezonira­nim promjenama u zadnjem u odnosu na pretposlje­dnji kvartal - što razmjerno ažurno pokazuje što se događa - nego na temelju promjene originalni­h podataka u odnosu na isto razdoblje lani. - Kao da je u rujnu ikoga briga što se događalo od srpnja prošle do, zaključno, lipnja ove godine! Zbog toga i ovaj put gotovo nitko ne komentira da je gospodarst­vo u drugom kvartalu raslo za mizernih 0,2% (malo više od 0,8% na godišnjoj razini) u odnosu na prvi kvartal. Mnoštvo je načina kako se analogija s 2008./2009. u političkoj i javnoj komunikaci­ji može relativizi­rati ili prikriti. Imamo državu u kojoj vlast nije sustav s jedinstven­im meritokrat­skim kriterijim­a, nego improvizac­ija po principu povuci-potegni - kaže Šonje. 34 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.