Express : 2019-09-06

EXPRESSA : 39 : 39

EXPRESSA

Savjet ne tražim EKONOMIX Piše: TOMISLAV BIRTIĆ Možda je bez veze, a možda će se uskoro koristiti u jednako domova kao pasta za zube. Znanost pamti ismijane, odbačene ili samo neshvaćene, pa prihvaćene 39 | Ekonomix | EXPRESS petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.