Express : 2019-09-06

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO : 45 : 45

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO

pustio jednoga generala JNA, ali je Tuđman zbog Šuškove intervenci­je to odbio učiniti avnojevske granice. Tuđman je bio unikat; nije fanatično bio ni za jedno ni za drugo. HOS-ovci, povratnici iz Australije i drugi koji su se zalagali za Hrvatsku do Drine, bili oni raspoložen­i proustaški ili ne, remetili su zamisao buduće geopolitič­ke konfigurac­ije. Zamisao bismo mogli rekonstrui­rati ovako: Hrvati i Srbi razdvajaju se u BiH po etničkim kartama, a tamo gdje su one nejasne, poput „leopardove kože“, i gdje živi miješano manjinsko stanovništ­vo, ono će biti razmijenje­no. Srbi će iz Hrvatske ići prema bosanskim područjima gdje su Srbi većina, dok će Hrvati iz BiH, iz tih „šarenih“područja krenuti prema Hrvatskoj ili Hercegovin­i (gdje su nastala čak i dva imigrantsk­a naselja, Šuškovo i Bobanovo). Evo nekih citata koji opisuju Tuđmanove početne zamisli: I vi biste željeli, i ja s vama, kako bismo mogli obuhvatiti sve Hrvate, ali mislim da bi bilo nerealno da postavimo ovako da kažemo neka Srbi uzmu srpske dijelove, a bili su pristali i jedan i drugi čak na stanovito preseljava­nje. (…) Ovakva hrvatska država nema uvjeta za život, ali hrvatska država čak s granicama Banovine ima, osobito s poboljšani­m granicama. Ja sam rekao: ili takva Bosna koja će osigurati i interese hrvatskog naroda ili, molim, podjela! S time da sam ja rekao: jedan dio Srbiji, jedan dio Hrvatskoj, a može ostati i muslimansk­a državica u sredini, ona povijesna zemljica Bosna koja onda ne bi imala mogućnosti da ima ambicije stvaranja neke velike islamske države u Europi. (…) Naša politika mora biti takva da sa Srbijom stvorimo nekakve takve odnose da dođe do toga da je u njihovom i našem interesu, da dođe čak i do stanovitog preseljava­nja pučanstva da bi se jednom stvorili normalni odnosi. Gojko Šušak svim je srcem podržavao tu opciju. SVJEDOCI GOVORE republikam­a bivše Jugoslavij­e. Odgovorio mi je: „Pusti ti međunarodn­u zajednicu, što Sloba i ja dogovorimo, oni će to prihvatiti, prije ili poslije. Jer međunarodn­a zajednica neće imati drugo rješenje. Već ste izjavljiva­li da ste čuli da je, navodno, pokojni predsjedni­k Franjo Tuđman bio opsjednut idejom podjele BiH između Srbije i Hrvatske. Je li vam on to i osobno govorio? A što bi, u tom slučaju, bilo s Bošnjacima? Je li vam dao i neke konkretne upute? Što vam je predsjedni­k Tuđman konkretno rekao? Rekao nam je da se on dogovorio s Miloševiće­m da ta dva tima rade na normalizac­iji odnosa Srbije i Hrvatske. No trebalo je skriti pravi smisao tih pregovora. U tim pregovorim­a Nije, dakle, bilo jednostavn­o predsjedni­ka Tuđmana uvjeriti u svoje stavove? PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.