Express : 2019-09-06

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO : 51 : 51

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO

aju, vjerojatno ona koja su i dalje ostala u aktivnoj službi nove državne sigurnosti PERKOVIĆEV­A REKONSTRUK­CIJA VLASTITE FIRME KAKO JE UDBA LOMILA KLER Represija je primjenjiv­ana u širokom spektru, što se u godišnjem izvještaju Službe državne sigurnosti iz 1985. opisuje PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.