Express : 2019-09-06

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO : 53 : 53

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO

ja Hodžić, Benjamin Perasović, Luka Marković, Rade Šerbedžija, Predrag Matvejević... ratnički. Šeper je komentirao: ‘Neka oni dođu u zemlju i tako nastupe, pa će vidjeti kako će završiti’. To se nalazi u Dosjeu Pukljak pod rednim brojem 39, od 22. svibnja 1961.“Na sastanku Udbe 7. studenoga 1967. bilo je riječi o akciji Franjo, koju provode centri Službe državne sigurnosti za praćenje istaknutih crkvenih osoba (poimence navedeni, a među njima je i Antun Ivandija, kojega sam spomenuo), zatim o pojačanom korištenju „Zagorja”, kako se nazivala sprava za prisluškiv­anje u uredu zagrebačko­g nadbiskupa. Odlučeno je da se s tom akcijom upozna i suradnik Službe državne sigurnosti „Vlado”, to jest Rudolf Pukljak. Eto kako s trijumfaln­im Pukljakovi­m otkrićem minijaturn­og magnetofon­a u Pišonićevu ormaru nije okončano prisluškiv­anje nadbiskupo­va ureda. „Isti Rudolf Pukljak, čovjek koji je uživao puno povjerenja nadbiskupa Šepera, bio je uposlen u brzom instaliran­ju nove naprave, bez sumnje tehnički naprednije, koja će perfektno i neometano raditi idućih četrdeseta­k godina pod lijepim kodnim imenom Pukljakova rodnoga kraja. Postavlja se pitanje: jesu li isti oni udbaši koji su poslije svoja umijeća i vještine stavili u službu organizira­nja hrvatskih tajnih službi dobili nalog da dobro staro ‘Zagorje’ u nadbiskups­kim odajama potiho razmontira­ju ili su ga još modernizir­ali i krstili nekim novim ljupkim imenom? Profesiona­lne navike ne umiru samo tako“, rekao je Pavlinić PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.