Express : 2019-09-06

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO : 55 : 55

KRVAVA RUKA UDBE 2. DIO

HEP NA VLASTITIM ZGRADAMA POSTAVLJA 300 SUNČANIH ELEKTRANA S HEP-OM DO MANJE POTROŠNJE ENERGIJE HEP svoj poslovni model stalno proširuje i ponudu kupcima obogaćuje raznim energetski­m uslugama. Osnovna djelatnost HEP-ovih tvrtki je proizvodnj­a i prodaja električne i toplinske energije te plina krajnjim kupcima. HEP ESCO tu uslugu dopunjuje tako da pomaže kupcima HEP grupe da prepoznaju i ostvare određene uštede, bilo izvedbom mjera energetske učinkovito­sti, bilo uvođenjem 55 | Digital | EXPRESS petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.