Express : 2019-09-06

INTERVJU : 57 : 57

INTERVJU

Maksima Gorkog, a s nama razgovara o kulturno-političkom kaosu u kojemu živimo Socijalist može, socijaldem­okrat nikad! Oni su nepitka bevanda, a ja ne volim kad dobro crno vino postaje roze Današnji intelektua­lci su se rasprodali i utopili u logici financijsk­og kapitala, a otkrivši vrijednost­i Boga Novca, većina se odlučila za udoban život. Pitanje je koliko i disidenti, kao što je Slavoj Žižek, zapravo svojim načinom protestira­nja samo sudjeluju u igri službenog sistema. Ne želim s njim polemizira­ti, ali čini mi se da je opoziciona­rstvo danas postalo pomodarstv­o i dobro plaćen posao Nastavak na sljedećoj stranici 57 | Magazin | EXPRESS petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.