Express : 2019-09-06

INTERVJU : 59 : 59

INTERVJU

eksualnoj revoluciji, a zapravo smo time skinuli čar sa seksa. Danas se ne bih za to zalagao Ponudu da radim ‘Hamleta’ odbio sam 12 puta. Nisam ga htio raditi zato što sam prvo morao presložiti ‘Hamleta’ u sebi 59 | Magazin | EXPRESS petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.