Express : 2019-09-06

INTERVJU : 72 : 72

INTERVJU

INTERVJU Ni oni koji su u kolovozu 1991. stajali na trgovima nikad se nisu potrudili zauzeti stož Zgrada elektrane u gulagu (koju su zatvorenic­i sagradili). Adžherom, Republika Komi 72 EXPRESS | Magazin | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.