Express : 2019-09-06

SADRŽAJ : 8 : 8

SADRŽAJ

I dok nas nije previše briga što će s Gazdom biti na sudu, trebali bi nas zabrinjava­ti potezi novih Gazda INBOX Piše: TOMISLAV KLAUŠKI Kao što je politika promoviral­a, pomagala i štitila Todorića, tako će ta ista politika pokrivati i njegove nasljednik­e u carstvu koje je bilo uručeno Todoriću na čuvanje Simbolički, čak i najmanja optužnica protiv Todorića senzacija je u državi koja se nekad pokoravala njegovoj prevlasti 8 EXPRESS | Kolumna | petak, 6. rujna 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.