Express : 2019-10-04

BRIFING : 12 : 12

BRIFING

Predsjedni­ca RH u srijedu je objavila kandidatur­u za drugi petogodišn­ji mandat ODGAĐALA ČVRSTE VEZE SAVJETNICI TEŠKO S REGIJOM VOLI IĆI U SAD 12 EXPRESS | Brifing | petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.