Express : 2019-10-04

EKSKLUZIV : 26 : 26

EKSKLUZIV

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovito­st novinske stupce puni od svojih početa Prošle je godine taj fond zaradio 1,8 milijardi kuna, a potrošio milijardu. Zašto mu gospodarst­vo i građani plaćaju tolike naknade ako se njihov novac ne troši? Sve što zaradi od ekonaknada fond bi trebao dalje ulagati u ekologiju. Na računu ima, međutim, više od milijardu kuna. I stotine zaposlenih ljudi Na usluge promidžbe i informiran­ja lani je potrošio 7,6 milijuna kuna. Natječaje nisu trebali provesti 26 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.