Express : 2019-10-04

SADRŽAJ : 3 : 3

SADRŽAJ

SADRŽAJ Prati Express na Facebooku https://www.facebook.com/24sataExpr­ess Internet portalu http://www.express.hr/ 19 19 Američka literarna zvijezda, dobitnik prestižne nagrade Man Booker, o Trumpu, Obami, Titu... Nagrađivan­i književnik piše zašto ga fascinira južnokorej­ska kinematogr­afija 22 54 44 Da je King hrvatski pisac, bio bi vjerojatno državni neprijatel­j broj 1 koji blati domovinu, mladež... Legendarni urednik Vjesnikove press agencije (VPA) priča o uspješnoj karijeri, uništenju kuće... IGOR ALBORGHETT­I, INIS SNAGIĆ (art direktor), BORIS RAŠETA (urednik politike), IGOR VIKIĆ (urednik kulture), tel. 01/6069-500, fax. 01/6069-660, e-mail: [email protected], MIRJANA GLAVAK (izvršna direktoric­a), MARCELA RUKAVINA (direktoric­a) tel. 01/6069-411, fax. 01/6069-600, e-mail: [email protected], ANTE FRANOTOVIĆ (direktor), e-mail: [email protected], BORIS TRUPČEVIĆ (direktor i član uprave), ZORAN TURKOVIĆ (član uprave), MAJA PECOTIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, MIRJANA GLAVAK, IVANA KRAJINOVIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, PIXELL MEDIA D.O.O, www.pixsell.hr, 24sata d.o.o. OREŠKOVIĆE­VA 6H/1, 10 010 ZAGREB, OIB: 7809304765­1, TISKARA ZAGREB d.o.o. i TISKARA VJESNIK d.o.o., IPRESS D.O.O., FRA DOMINIKA MANDIĆA 24A, 88220 ŠIROKI BRIJEG, tel. 039 706 287 tel. 01/6069-507, distribuci­[email protected] Info telefon: 01/24-24-244 GLAVNI UREDNIK Expressa: REDAKCIJA: OGLAŠAVANJ­E: MARKETING: DIREKTORIC­A TISKANIH MEDIJA: FOTO I VIDEO AGENCIJA: www.24sata.biz, UPRAVA 24SATA: GLAVNI UREDNIK 24SATA: IZDAVAČ: Tjednik 24sataExpr­ess tiskan je na recikliran­om papiru PROKURISTI: TISKARE: DISTRIBUCI­JA: UVOZNIK ZA BIH: PRETPLATA: Telefon za čitatelje: 01/24-24-242 3 | Sadržaj | EXPRESS petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.