Express : 2019-10-04

EKSKLUZIV : 36 : 36

EKSKLUZIV

S MARGINE Piše: DALIBOR MILAS teolog i doktorand na Karl-Franzens-Universitä­tu u Grazu ne pretjerano realnim očekivanji­ma, socijaldem­okrati (SPD) osvojili su 22% glasova. Na trećemu mjestu je notorni FPÖ sa 16% osvojenih glasova. To je načelno odličan rezultat, no ako se uzme u obzir da je FPÖ na prošlim izborima osvojio 10% više glasova, onda ovih 16% predstavlj­a golemi gubitak i poraz. 36 EXPRESS | Kolumna | petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.