Express : 2019-10-04

INTERVJU : 52 : 52

INTERVJU

Radi se o etablirano­m redatelju koji dolazi iz danas možda najdinamič­nije i najzanimlj­ivije kinem Slušaj, gledaj i šuti kad gledaš cara Joon-ho Bonga! Pravi počeci južnokorej­skog filma sežu u ‘90., kad je vojna hunta koja je bila na vlasti ukinula cenzuru... 52 EXPRESS | Magazin | petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.