Express : 2019-10-04

INTERVJU : 53 : 53

INTERVJU

matografij­e: uz Kim Ki-duka, Bong je možda najpoznati­ji filmski autor koji dolazi iz Južne Koreje 53 | Magazin | EXPRESS petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.