Express : 2019-10-04

INTERVJU : 57 : 57

INTERVJU

Da je King hrvatski pisac, bio bi vjerojatno državni neprijatel­j broj 1 koji blati domovinu, mladež, djecu i obitelj te Sotona jer se zalaže za veće oporezivan­je bogatih (poput njega samoga) i mrzi političke desničare 57 | Film | EXPRESS petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.