Express : 2019-10-04

INTERVJU : 67 : 67

INTERVJU

ba koja sjedi u izvršnoj vlasti i ima jasnu viziju, strategiju, agendu i ono najvažnije - hrabrost FEMINISTER 67 | Magazin | EXPRESS petak, 4. listopada 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.