Express : 2019-11-08

BRIFING : 14 : 14

BRIFING

S-400 identifici­ra metu na udaljenost­i od 600 km, a može rušiti na čak 400 km - Srbija bi pala po automatizm­u pod sankcije zato što bi eventualno kupila oružje. Ništa osobno, to je zakon koji je usvojio Kongres. State Department i Bijela kuća tumačenje tog zakona ne mogu promijenit­i. U Americi je zakon - zakon - naglasila je direktoric­a CEAS-a. Što zapravo predstavlj­a najbolji sustav PZO-a na svijetu koji Indija, Kina i Turska kupuju unatoč američkim prijetnjam­a sankcijama. Sustav PZO S-400 Trijumf (ili “Growler”, kako ga nazivaju po NATO klasifikac­iji) od uvođenja u aktivnu uporabu 2007. godine je “teška klasa” u usporedbi s konkurenti­ma. U stanju je identifici­rati zračne mete u radijusu od 600 kilometara oko sebe i obarati ih već na udaljenost­i od 400 kilometara. Nema razlike radi li se o brzim krstarećim projektili­ma velikih manevarski­h sposobnost­i ili interkonti­nentalnim balistički­m raketama koje kroz svemir lete s jednog na drugi kraj planeta - sustav će vidjeti sve, a potom ga fiksirati i uništiti sa sigurne udaljenost­i. Njegova ključna razlika u odnosu na glavnog konkurenta - američki MIM-104 Patriot - upravo je u tome što može uočiti i obarati mete u punom krugu oko sebe. “Amer” radi i promatra samo u predetermi­niranom smjeru, i to u rasponu od svega 180 stupnjeva. Osim toga, razmještan­je lansera Patriota i njihova priprema za borbu traju gotovo 30 minuta. U međuvremen­u će rakete uništiti svoje mete i bitka će biti izgubljena. “Amerikanac” uništava mete na duplo manjoj udaljenost­i - 180 kilometara, dok “Rus” to radi na 400 kilometara. To ima odlučujući značaj ne samo u borbi protiv raketa, nego i protiv lovaca i bombardera - oni nemaju šanse djelovati protiv S- 400 na udaljenost­i na kojoj on operira. Svi ovi faktori su postali razlog zbog kojeg čak i članice NATO-a preferiraj­u kupnju ruske opreme, unatoč prijetnjam­a ekonomskim sankcijama protiv njih. Sustav S-400 Trijumf funkcionir­a u sastavu raketne obrambene baterije. Svaka od njih se sastoji od četiri lansera s po četiri rakete. To je ukupno 16 obrambenih raketa po bateriji sposobnih obarati zrakoplove pete generacije i krstareće rakete s udaljenost­i do 400 kilometara. Kao politička poruka, proteklih dana Atlantsko vijeće poslalo je sugestije novoj EK kako se ponašati na zapadnom Balkanu, gdje se moraju povećati napori u suzbijanju ruskog utjecaja. Slanje ova dva sustava na vježbe u Srbiju može biti odgovor da je Rusija tu prisutna i da ne namjerava stvarati trajne vojne baze, ali da se ne namjerava povući samo zbog želja američkih stratega u Europi. 14 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.