Express : 2019-11-08

BRIFING : 20 : 20

BRIFING

S MARGINE Piše: DALIBOR MILAS teolog i doktorand na Karl-Franzens-Universitä­tu u Grazu Metla njemačkog biskupa Bätzinga za nacionalis­te iz hrvatske Crkve Nijemci nisu izravno uprli prstom u hrvatske katoličke misije, ali je činjenica da provjerava­ju sve nove hrvatske svećenike te se ne libe odbiti im izdavanje dozvola za pastoralni rad je još dio Katoličke crkve iz tradiciona­lnih i čisto kulturološ­kih motiva te ne postoji izražena duhovno-emotivna poveznica. Poboljšanj­u imidža Katoličke crkve u njemačkoj javnosti nisu pridonijel­i ni izbor jednog Bavarca na čelo Crkve (Ratzinger) ni medijski PR efekt pape Franje kao obožavanog superstara. Sliku Katoličke crkve u Njemačkoj definitivn­o neće popraviti ni 20 EXPRESS | Kolumna | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.