Express : 2019-11-08

BRIFING : 21 : 21

BRIFING

Cilj je spriječiti i zaustaviti djelovanje onih svećenika koji su nacionalis­tički nastrojeni i isključivi prema određenim etničkim skupinama 21 | Kolumna | EXPRESS petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.