Express : 2019-11-08

JESU LI BANKE MOGLE ZNATI ZA OPASNOST OD CHF-A? TKO JOŠ MOŽE, I ZA ŠTO, TUŽITI SVOJU BANKU? OSJEĆAJ NAKON PRESUDE 2013. ŠTO AKO SE UGOVOR O KREDITUDIT­U PROGLASI NIŠTETNIM? : 32 : 32

JESU LI BANKE MOGLE ZNATI ZA OPASNOST OD CHF-A? TKO JOŠ MOŽE, I ZA ŠTO, TUŽITI SVOJU BANKU? OSJEĆAJ NAKON PRESUDE 2013. ŠTO AKO SE UGOVOR O KREDITUDIT­U PROGLASI NIŠTETNIM?

Nicole Kwiatkowsk­i, odvjetnica iz Zagreba koja je prva izborila pobjedu u slučaju Švicara 10 novih teza odvjetnice koja nastavlja rat protiv banaka i ubitačnih kredita Razgovaral­a: BOJANA MRVOŠ PAVIĆ JESU LI BANKE MOGLE ZNATI ZA OPASNOST OD CHF-a? Nisam sigurna da se nakon svega podigla društvena svijest i svijest političke elite, osim prigodno, radi prikupljan­ja političkih bodova, kaže Kwiatkowsk­i, koja je pobijedila banke 2013. 2 TKO JOŠ MOŽE, I ZA ŠTO, TUŽITI SVOJU BANKU? Temeljem presude Trgovačkog suda u Zagrebu povodom kolektivne tužbe protiv osam banaka, a sukladno sad važećem stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, potrošači koji su korisnici kredita u CHF mogu tužiti banku radi povrata više plaćenog s osnove rasta tečaja CHF, a u odnosu na Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.) mogu tužiti radi povrata više plaćenog s osnove promjenjiv­e kamatne stope i rasta tečaja CHF. Ostaje vidjeti hoće li se stav Vrhovnog suda po pitanju restitucij­e kao posljedice ništetnost­i promijenit­i u odnosu na zastaru takvog potraživan­ja. Tako bi se otvorio prostor za utuženje s osnove promjenjiv­e kamatne stope po svim ugovorima o kreditu, bez obzira na valutu u kojoj je ugovor sklopljen. OSJEĆAJ NAKON PRESUDE 2013. 1 3 ŠTO AKO SE UGOVOR O KREDITUDIT­U PROGLASI NIŠTETNIM? 32 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.