Express : 2019-11-08

ŠTO JE S KREDITIMA KONVERTIRA­NIM U EURSKE? KAZNENE PRIJAVE PROTIV HNB-A I BANAKA KOJA SE PRESUDA VRHOVNOG SUDA ČEKA? VIZIONARSK­A PRESUDA SUCA DOBRONIĆA IZ 2013. GODINE ŠTO VRHOVNI SUD TREBATRE REĆI O KONVERTIRA­NIMA?KONVERTIRA­NIM JE LI, I KAKAV, PEČAT U DRUŠTVU OSTAVIO SLUČAJ ‘ŠVICARAC’?ŠVICARA : 33 : 33

ŠTO JE S KREDITIMA KONVERTIRA­NIM U EURSKE? KAZNENE PRIJAVE PROTIV HNB-A I BANAKA KOJA SE PRESUDA VRHOVNOG SUDA ČEKA? VIZIONARSK­A PRESUDA SUCA DOBRONIĆA IZ 2013. GODINE ŠTO VRHOVNI SUD TREBATRE REĆI O KONVERTIRA­NIMA?KONVERTIRA­NIM JE LI, I KAKAV, PEČAT U DRUŠTVU OSTAVIO SLUČAJ ‘ŠVICARAC’?ŠVICARA

ac, govori o prvoj kaznenoj prijavi protiv osam banaka i Hrvatske narodne banke ŠTO JE S KREDITIMA KONVERTIRA­NIM U EURSKE? KAZNENE PRIJAVE PROTIV HNB-A I BANAKA U odnosu na konvertira­ne kredite Vrhovni sud je svojom revizijsko­m odlukom u pojedinačn­om predmetu zauzeo stav da potrošači imaju pravni interes podnijeti tužbu. Njome bi se utvrdilo jesu li ti dužnici konverzijo­m obeštećeni ili ne. Dakle, u takvom postupku bi pojedinačn­i potrošač mogao tražiti od suda da utvrdi je li temeljem važećeg tzv. zakona o konverziji potrošač obeštećen s obzirom na rast tečaja švicarca i povrata s osnova ništetne odredbe o kamatnoj stopi ili nije. Ono što je svakako nedvojbeno jest činjenica da potrošači koji su napravili konverziju nisu, fififinanc­ijski financijsk­i gledano, dobili odštetu u potpunosti te da su u pravilu jedino banke profitiral­e. 6 5 7 KOJA SE PRESUDA VRHOVNOG SUDA ČEKA? VIZIONARSK­A PRESUDA SUCA DOBRONIĆA IZ 2013. GODINE ŠTO VRHOVNI SUD TREBA TRE REĆI O KONVERTIRA­NIMA? KONVERTIRA­NIM 9 8 JE LI, I KAKAV, PEČAT U DRUŠTVU OSTAVIO SLUČAJ ‘ŠVICARAC’? ŠVICARA 33 | Ekskluziv | EXPRESS petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.