Express : 2019-11-08

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR : 42 : 42

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR

VELIKA KONFERENCI­JA 24sata i partneri pozivaju vas da se pridružite velikoj raspravi Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanj­a, na čelu je projekta ‘Škola za život’ i sveobuhvat­ne obrazovne reforme u hrvatskim školama äkije Sinnem Jukka nastav nik ivani nagrađ ove svojrad kojijeza Delhiju uNew jeseni je‘Global priznan primio Award 2019.’ rs Teache Korado Korlević, edukator i voditelj zvjezdarni­ce Višnjan, koja je lani pretekla NASA-u u praćenju asteroida, a sad je treća zvjezdarni­ca na svijetu ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR Osigurajte si mjesto, obrazac za prijave potražite na www.boljeobraz­ovanje.hr. Konferenci­ja se odvija u okviru Interliber­a, najvećeg sajma knjiga u Hrvatskoj, čija je ovogodišnj­a izdvojena tema ‘Znanje i učenje’ u petak i subotu, 15. i 16. studenog. Partneri konferenci­je su Raiffeisen banka, INA i Zagrebački velesajam. 42 EXPRESS | Digital | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.