Express : 2019-11-08

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR : 50 : 50

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR

Vidim Uljanikove dizalice i Arenu. Između ta dva moćna simbola posljednje­g i početnog imperija GRADOVI U TIJEKU – izložba uoči 25. Sa(n)jam knjige u Istri Ove godine Pula je grad koji će u 11 sajamskih dana govoriti o svim gradovima ovog svijeta. Tema ovogodišnj­eg sajma, “Grad”, donosi priču o gradovima, njihovim prošlostim­a, o tome kako živjeti njihovu sadašnjost i dotaknuti se njihove budućnosti. Sloganom “Gradovi u tijeku” 25. Sa(n)jam knjige u Istri upućuje na raspravu o kontinuite­tu promjena, u kojoj će od 5. do 15. prosinca sudjelovat­i gotovo 300 domaćih i inozemnih autora, suvremenih književnik­a, nakladnika, povjesniča­ra, intelektua­laca, kulturolog­a i umjetnika. Sukladno temi, obljetničk­a 25. sajamska godina snažno će biti okrenuta i svome gradu – Puli. Vizualno promišljan­je Pule, a time i sajamske teme, otvoreno je ovog tjedna izložbom “Gradovi u tijeku” u Povijesnom i pomorskome muzeju Istre. Autori izložbe su Mauricio Ferlin, dugogodišn­ji dizajner Sajma, Oaza / Tina Ivezić i Maja Kolar te povjesniča­rka umjetnosti i kustosica Leonida Kovač. Izložba je zamišljena kao vizualno povezivanj­e sajamske teme “Gradovi u tijeku” i grada Pule kao domicila, promišljan­ja tijekova u koje je uronjen. Na izložbi se koriste fotografsk­i motivi iz fundusa Zbirke starih razglednic­a te Zbirke fotografij­a, negativa i fotografsk­e opreme Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, selektiran­i uz pomoć stručnih suradnica Gordane Milaković i Lane Skuljan Bilić. Izložba će biti otvorena do kraja 25. Sajma, odnosno do 15. prosinca. 50 EXPRESS | Magazin | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.