Express : 2019-11-08

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR : 62 : 62

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR

Bio sam veliki zagovornik hrvatske nezavisnos­ti iako sam, kao i svi, volio Jugoslavij­u risti kondome, znači da će zaraziti ženu, ili obrnuto. Ili će riskirati da ih progone. Pozicija Ivana Pavla II. bila je povijesna pogreška. A ono što je iznenađuju­će u isto vrijeme je to da je papa oko sebe imao biskupe, kardinale i svećenike koji su bili aktivno gay. Naravno da Ivan Pavao II. i Benedikt XVI. nisu odgovorni za smrt 37 milijuna, ali njihove odluke su tome pripomogle.” No unatoč velikim propustima u borbi sa sidom te seksualnim skandalima koji ne jenjavaju, a koje Crkva ignorira, usredotoču­jući se umjesto toga na homoseksua­lizam, u Africi je Crkva svejedno sve moćnija. Jednako se može reći i za SAD, gdje je, zahvaljuju­ći Meksikanci­ma, više katolika nego ikad prije. U Europi je sve manje vjernika, osobito prakticira­jućih. Jedan od Martelovih sugovornik­a kaže kako smatra da je 80 posto vatikansko­ga klera gay. No on je puno oprezniji u davanju legitimite­ta tako velikom broju. “Moja knjiga nije o brojevima, nije knjiga o kvantitati­vnoj problemati­ci, nego o kvalitativ­nome. Također nisam istraživao svećenike generalno nego Vatikan i kuriju te kardinale diljem svijeta. I za njih bih rekao da su tiha većina homoseksua­lci”, pojašnjava. Za kraj Frédéric Martel otkriva da je na poseban način povezan s Hrvatskom, koja mu je bila vrlo važna u mlađim danima. “Kad sam imao 20 ili 21 godinu, umjesto služenja klasičnog vojnog roka, francuska vlada me poslala u civilnu vojsku na istok Europe. Tad sam jako puno putovao. Bio sam u Poljskoj, Rusiji, Bugarskoj, Čehoslovač­koj, Mađarskoj, tako i Jugoslavij­i, u kojoj sam bio 15-20 puta tijekom 1990. i 1991. godine. U Vukovaru sam bio nekoliko tjedana prije velikog razaranja grada 1991. godine. Bio sam jedan od aktivista u francuskom savjetu ‘Vukovar-Sarajevo’, koji je stvoren da bi pomagao hrvatskim i bosanskim građanima. Tad sam živio u Bukureštu i svako malo bih doputovao vlakom u Zagreb. Bio sam i u Sarajevu u ožujku ili travnju 1994., u vrlo lošemu momentu, kad je sve uništeno, u vrijeme masakra na Markalama. Vrlo mi je važno to iskustvo, tad sam upoznao mnogo aktivista u Hrvatskoj, no upoznao sam i zemlju, a i otkrio nacionaliz­am. Sjećam se tada da sam u Zagrebu zalazio u mali kafić koji se zvao Orient Express. Tamo nisam bio više od 20 godina. Bio sam veliki zagovornik hrvatske nezavisnos­ti, ne zato što sam zagovarate­lj nezavisnos­ti, kao i svi volio sam Jugoslavij­u, no kad si na terenu, shvaćaš da je nezavisnos­t dužnost. Nisam bio sretan, ali sam favorizira­o hrvatsku nezavisnos­t”, zaključuje Frédéric Martel. 62 EXPRESS | Magazin | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.