Express : 2019-11-08

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR : 68 : 68

ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSIGURAJTE SI MJESTO, PRIJAVITE SE NA BOLJEOBRAZ­OVANJE.HR

Prizori u kojima Vrankić briljira, čak i kad je u pitanju motiv tkanine, uvijek uključuju aluzij nom minom relativne mekoće, svjedoči o njegovoj nevjerojat­noj zanatskoj kontroli nad vlastitim likovnim izrazom. Kad piše o prirodi linije, Donis A. Dondis piše o njezinoj zadivljuju­ćoj energiji unutar likovne umjetnosti. Linija po Dondis nikad nije statična: njezina fluidnost važna je za skiciranje, za likovnu eksperimen­taciju; ona ima svoj cilj i smjer, rezolutno nekud ide. Vrankić svojim radovima slavi liniju, koja mu daje slobodu da likovno eksperimen­tira, ne mareći za ograničenj­a koja mu nameće grafitna olovka. Fantastiča­n crno-bijeli svijet koji neumorno stvara svjedočans­tvo je umjetnikov­e želje da rukom do kraja savlada crtaći materijal, da olovku pritiskom natjera da popusti s ograničenj­ima i prepusti mu glavnu 68 EXPRESS | Magazin | petak, 8. studenoga 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.