AFRIČKA UMJETNOST U ŠACI ZAPADA

Express - - Sadržaj -

Eu­ro­pa im odu­ze­la svu umjetnost u kr­vi, a sad im ne že­li ni­šta vra­ti­ti

Trump je sam. Na­pus­ti­li su ga re­pu­bli­kan­ci, a me­di­je je op­tu­žio da su na­mjes­ti­li re­zul­ta­te iz­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.