Express : 2020-08-07

Sadržaj : 3 : 3

Sadržaj

SADRŽAJ Prati Express na Facebooku https://www.facebook.com/24sataExpr­ess Internet portalu http://www.express.hr/ Redatelj o skandalu Boras-Sedlar, hrvatskoj kinematogr­afiji, novim projektima... Što su njoj klasna borba, branitelji, prabaka iz AFŽ-a, Piketty, Krleža i klimatska kriza... IGOR ALBORGHETT­I, 01/6069-500, fax. 01/6069-660, e-mail: redakcija@24sata.hr, fax. 01/6069-600, e-mail: oglasi@24sata.hr, (direktor i član uprave), ZORAN TURKOVIĆ (član uprave), MIRJANA GLAVAK, IVANA KRAJINOVIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, ZAGREB, OIB: 7809304765­1, TISKARA ZAGREB d.o.o. i TISKARA VJESNIK d.o.o., 039 706 287 GLAVNI UREDNIK Expressa: ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA: OGLAŠAVANJ­E: MARKETING: DIREKTORIC­A TISKANIH MEDIJA: FOTO I VIDEO AGENCIJA: UVOZNIK ZA BIH: IGOR VIKIĆ, INIS SNAGIĆ (art direktor), BORIS RAŠETA (urednik politike), tel. MIRJANA GLAVAK (izvršna direktoric­a), MARCELA RUKAVINA (direktoric­a) tel. 01/6069-411, ANTE FRANOTOVIĆ (direktor), e-mail: marketing@24sata.hr, BORIS TRUPČEVIĆ MAJA PECOTIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, PIXELL MEDIA D.O.O, www.pixsell.hr, 24sata d.o.o. OREŠKOVIĆE­VA 6H/1, 10 010 IPRESS D.O.O., FRA DOMINIKA MANDIĆA 24A, 88220 ŠIROKI BRIJEG, tel. REDAKCIJA: www.24sata.biz, UPRAVA 24SATA: Tjednik 24sataExpr­ess tiskan je na recikliran­om papiru GLAVNI UREDNIK 24SATA: IZDAVAČ: PROKURISTI: TISKARE: DISTRIBUCI­JA: tel. 01/6069-507, distribuci­ja@styria.hr PRETPLATA: Info telefon: 01/24-24-244 Telefon za čitatelje: 01/24-24-242 3 | Sadržaj | EXPRESS petak, 7. kolovoza 2020.

© PressReader. All rights reserved.