Pe­trov ru­ši Mi­la­no­vi­ća, a mo­žda će i Plen­ko­vi­ća

Express - - PRVA STRANICA -

Most je, lo­gič­no, od­lu­čio kam­pa­nju gra­di­ti uda­ra­ju­ći na še­fa SDP-a. No iza sve­ga se kri­ju i ide­je Bo­že Pe­tro­va, ko­ji u dvos­tra­na­čju vi­di naj­ve­će zlo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.