Pak­le­na klop­ka za Bo­žu Pe­tro­va

Express - - PRVA STRANICA -

Iz oba­vje­štaj­nog pod­zem­lja pro­cu­ri­la dva mons­tru­oz­na pla­na! Zo­vu se ‘Knji­ga pos­tan­ka’ i ‘Uza­šaš­će’. Oba raz­ra­đu­ju stra­te­gi­ju ko­jom Most že­li pre­uze­ti vlast u zem­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.