Ber­nar­di­ću je Zo­ran Mi­la­no­vić još kriv za sve

Express - - PRVA STRANICA -

Ber­nar­dić je nes­tao iz jav­nos­ti, ne či­ta no­vi­ne, obru­šio se na Mi­la­no­vi­ća, a u stran­ci ga že­le ru­ši­ti ka­ko ne bi ko­ali­rao s HDZom zbog oču­va­nja fo­te­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.