Sve zbog jed­nog Ivi­ce: Dje­la dje­ča­ka iz Bož­ja­ko­vi­ne

Express - - PRVA STRANICA -

Pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer zbog nje­ga vi­še uop­će ne raz­go­va­ra­ju, ne že­le se ni po­gle­da­ti. Pre­ko Agro­ko­ro­vih tvrt­ki Todorić je na­pra­vio du­go­ve od 57,7 mi­li­jar­di ku­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.