Trans­krip­ti ko­ji su Pralj­ka otje­ra­li u smrt

Express - - PRVA STRANICA -

Ek­s­klu­ziv­no do­no­si­mo ste­no­gra­me ko­ji su u Haag sti­gli iz Hr­vat­ske i ko­ji su su­du pos­lu­ži­li kao krun­ski do­kaz pro­tiv Pralj­ka, a nje­ga otje­ra­li u smrt

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.