Blit­z­kri­eg u HDZ-u: Br­kić je sve pre­uzeo...

Express - - PRVA STRANICA -

Mi­li­jan Br­kić jav­no se obru­šio na Plen­ko­vi­ća zbog ne­do­la­ska na ko­me­mo­ra­ci­ju za Pralj­ka i naj­a­vio po­hod na vrh stran­ke. Već je pre­uzeo kon­tro­lu nad po­li­ci­jom...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.