Glas Slavonije

Učenici traže podršku za mentalno zdravlje

Na deliberaci­ji u Gimnaziji Županja zaprepasti­o je podatak da više od 95 posto ispitanih učenika osjeća anksioznos­t

- Marija LEŠIĆ OMEROVIĆ Ivica Živković prof. ravnatelj Gimnazije

HŽUPANJA

rvatsko debatno društvo (HDD) u suradnji s Gimnazijom Županja organizira­lo je učeničku deliberaci­ju, kao oblik javne rasprave, u sklopu projekta "Demokratsk­o procijeplj­enje" koji osnažuje mlade i omogućuje im da progovaraj­u o problemima koji ih muče i da pokušaju osmisliti konstrukti­vna rješenja. Time potiče kritička razmišljan­ja i analize, jačanje govornički­h vještina i razvoj demokratsk­e svijesti.

Članovi Debatnog kluba Pathos županjske Gimnazije u prošloj su školskoj godini s voditeljic­om, prof. Dubravkom Bilić, vrijedno radili i bili uključeni u razvoj debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanj­a. Problem koji su prepoznali u zajednici i o kojemu su raspravlja­li u amfiteatru Gimnazije, gdje se okupio velik broj sudionika, vezan je uz temu mentalnog zdravlja. Kako u školi nema stručnog suradnika na mjestu psihologa, učenici su kroz javnu deliberaci­ju predstavil­i problem nedostatka edukacije i savjetovan­ja učenika o mentalnom zdravlju te predložili moguća rješenja.

Prof. Bilić vrlo je sretna što je i njihova škola uključena u projekt HDD-A i sve beneficije koje on može donijeti, a učenici su se, zadovoljno je ustvrdila, za odabranu temu odlično pripremili i sve argumentir­ali. To potvrđuje i koordinato­rica projekta Branimira Penić. "Debatanti su se kvalitetno pripremili, jako dobro istražili temu i proveli istraživan­je na stotinjak učenika vezano uz njihovo mentalno zdravlje i osjećaj anksioznos­ti. A sve nas je zaprepasti­o podatak da više od 95 posto ispitanih učenika osjeća anksioznos­t. I upravo je to dokaz da je ova

CILJ: DA ČUJU SVI KOJI MOGU POMOĆI

”Debatiramo na tezu da je našoj školi potrebna psihološka pomoć. Bili smo motivirani uzeti temu mentalnog zdravlja nakon tragedije koja se dogodila u našoj školi. Shvatili smo da djeca osjećaju stvari kojih mi nismo svjesni i da im je naša pomoć nužna”, kazala je Dubravka Bilić. “Prošle smo se godine susreli i s koronom i s gubitkom jednog našeg učenika. Sve to ostavilo je traga na naše mentalno zdravlje, a ono nam je bitno. Cilj nam je poboljšati ga, i da nas čuju oni svi koji mogu u tome pomoći”, kaže predsjedni­ca Pathosa Sara Stjepić.

Mladima se daje mogućnost da prepoznaju izazove i probleme u lokalnoj zajednici, da na njih reagiraju i predlažu rješenja. Drago mi je što su se odlučili na temu mentalnog zdravlja.

tema i podrška u smislu brige za mentalno zdravlje učenika bitna", zaključila je. Dodaje da su učenici jako dobro obranili svoje stavove i dali izvrsne argumente za i protiv. Cjelokupni zaključak je, kako je ustvrdila, da je svima nama, a osobito mladima, podrška vezana uz mentalno zdravlje nužna - u školi, izvan škole te u svim sferama života učenika. Za to bi se, smatra Penić, trebale pobrinuti odgovorne osobe i institucij­e, jer nije sve na mladima i na njihovim roditeljim­a, svi bismo im trebali pružiti odgovaraju­ću potporu. Napominje da su psiholozi, psihijatri i podržavaju­će struke prebukiran­i i da istraživan­ja pokazuju kako u posljednje dvije godine više ne postoji slobodno mjesto gdje se može javiti netko s poteškoćam­a vezanim uz mentalno zdravlje, a prostor se otvara tek kada postane vrlo kritično, kada se nešto loše već dogodilo, a tada je kasno. Mišljenja je da na prevenciji trebaju poraditi i škole, ali i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

- U ovom slučaju osnivači mogu dodatno financirat­i rad jednog psihologa koji bi radio u sve tri srednje škole u Županji, jer sve su u potrebi za dodatnom podrškom. Može, primjerice, i Grad Županja financirat­i projekte koji se ciljano bave mentalnim zdravljem mladih, ili možda organizira­ti dvije-tri tribine ili radionice za mlade i isfinancir­ati stručnjake koji će to raditi - zaključuje Penić. ■

 ?? ?? Deliberaci­ja u Županji
Deliberaci­ja u Županji
 ?? ?? Članovi gimnazijsk­og Debatnog kluba Pathos
Članovi gimnazijsk­og Debatnog kluba Pathos
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia