NEKRETNINE PODIGLE KINESKI BDP NA 6,8%

Bolje od oče­ki­va­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­sko gos­po­dar­stvo po­ras­lo je u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne 6,8 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, is­to kao i u pret­hod­nim kvar­ta­li­ma, što se za­hva­lju­je snaž­nom ras­tu po­troš­nje i inves­ti­ci­ja. Ana­li­ti­ča­ri su pro­cje­nji­va­li da će BDP po­ras­ti za 6,7 pos­to jer su oče­ki­va­li us­po­ra­va­nje inves­ti­ci­ja u nekretnine, s ob­zi­rom da lo­kal­ne vlas­ti nas­to­je za­uz­da­ti sna­žan rast ci­je­na ne­kret­ni­na. No, inves­ti­ci­je u nekretnine po­ras­le su u pro­tek­lom tro­mje­se­čju za 10,4 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, što je čak i br­že u od­no­su na 9,1 pos­to ras­ta u pr­vom tro­mje­se­čju 2017. go­di­ne.

Snaž­na kup­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.