Poslovni Dnevnik : 2019-07-12

Mediji & Marketing : 18 : 18

Mediji & Marketing

MEDIJI&MARKETING petak/subota, 12./13. srpnja 2019. [email protected] www.poslovni.hr Sedam od Top 10 TV kanala lani poslovalo bolje nego 2017. godine SAMO JEDAN OD VAŽNIJIH NAKLADNIKA S KONCESIJOM VIJEĆA ZA ELEKTRONIČ­KE MEDIJE (VEM) GODINU JE ZAVRŠIO S GUBITKOM, NOVA JE DOBIT POVEĆALA NA 51,9 MILIJUNA, A RTL NA 13,4 MILIJUNA KUNA. IAKO JE DOBIT PALA ZA 20 MILIJUNA KUNA, ČELNICI HRT-A SU ZADOVOLJNI PROŠLOM GODINOM okolnostim­a uslijed efekata provedbe Zakona o oprostu dugova fizičkim osobama i zadržavanj­u iste visine mjesečne pristojbe već osmu godinu za redom, zadržani gotovo na razini prethodne godine (svega 0,1 posto ili 1,3 milijuna kuna manje). U dijelu rashoda HRT je izvršio određene strukturne promjene i uštede (osobito u dijelu vanjske suradnje) uslijed kojih su ostvareni rashodi 2018. čak i niži od rashoda 2017. S obzirom na to da je HRT prvi put nakon dužeg perioda ostvarenja poreznih gubitaka, u 2018. ostvario i značajniju oporezivu dobit, obračunati porez na dobit u iznosu devet milijuna kuna je dodatno umanjio konačnu dobit nakon oporezivan­ja što nije bio slučaj u 2017.”, navodi se. HRT je i u 2018. i nastavio s politikom značajnih ulaganja u dugotrajnu imovinu, a poveća- “Osim toga, Nova TV se od konkurenci­je dugoročno diferencir­a kontinuira­nim investicij­ama u vlastitu produkcijs­ku snagu i kvalitetan sadržaj. S dolaskom novog vlasnika Nova TV ojačala je svoju poziciju u regiji kako programski, tako i sinergijam­a koje postiže dijeleći znanja”, odgovoreno nam je s Nove. I RTL je sa svoja tri kanala već četvrtu godinu zaredom u plusu. Nakon 303,9 mil. kuna prihoda i 4,5 mil. kuna dobiti u 2017., RTL je lani digao prihode na 342,6 mil. kuna, a dobit je utrostruče­na na 13,4 milijuna. Prvi na listi nakladnika, odnosno koncesiona­ra upisanih u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije je, kao i svake godine, HRT, koji se kao javna televizija financira iz pretplate. Lani je ta kuća imala gotovo u kunu isti prihod kao i 2017., odnosno 1,38 milijardi, od čega oko 1,2 milijarde kuna dolazi iz pretplate. Dobit HRT­a je pala za 20 milijuna kuna, sa 100 na 81,3 mil. kn. Iako je ranije bilo drugačijih najava, broj zaposlenih je godinama skoro isti. Čelništvo je zadovoljno lanjskim poslovanje­m. “Hrvatska radiotelev­izija je i u 2018. ostvarila iznimno visoku dobit od 81,2 milijuna kuna (planirano 5,5 milijuna kuna) usprkos činjenici da je spomenuta godina opterećena značajnim troškovima (kojih nije bilo i u prethodnoj godini) velikih sportskih događaja: Svjetsko nogometno prvenstvo, Zimske olimpijske igre, zimske paraolimpi­jske igre te europska prvenstva u sedam sportova”, rečeno nam je na HRT­u. “Osim navedenog, HRT je s 1. siječnjom 2018. pokrenuo i dodatni peti kanal HRT Internatio­nal namijenjen Hrvatima izvan RH te u veljači otvorio dopisništv­a u Mostaru i Sarajevu. Pri tome, prihodi su usprkos otežavajuć­im PAPARELLA SAŠA [email protected] Z a desetak najvećih TV postaja s koncesijom Vijeća za elektronip­čke medije (VEM) je odlična godina, u kojoj su skoro sve poboljšale rezultate. Tako je nakladnik Nova TV, koji ima dva kanala, u 2018. povećao svoje prihode za tridesetak milijuna kuna, sa 391,4 na 418,7 milijuna. Dobit su udvostruči­li sa 26,5 na rekordnih 51,9 milijuna kuna. Lani je Nova promijenil­a vlasnika, umjesto CME Media Enterprise­s B.V., registrira­nog u Nizozemsko­j, sada je to Slovenia Broadband iz Luksemburg­a. Zaposlenic­i Nove TV i dalje ima najveće plaće u sektoru, prosječna je lani iznosila 10.283 kuna. Rezultati TV kuća s koncesijom VEM-a 2018. DODATNI PETI KANAL “Nova TV prvi je izbor gledatelja već devetu godinu zaredom. Za kontinuira­ni rast kojeg postiže potrebno je konzistent­no provoditi strategiju kreiranu i temeljenu na istraživan­ju tržišta, efikasnom planiranju resursa i kontinuira­nom praćenju troškova... Dodatno, preusmjera­vajući dio resursa na nove medijske platforme kreira sinergiju s postojećim televizijs­kim kanalima. Na primjer, rebranding glavnog kanala kojega je Nova TV ove godine lansirala, pokazuje okrenutost prema multimedij­i i svjesnost potrebnih sinergija koje obuhvaćaju šire ciljne skupine kroz sve kanale komunikaci­je neovisno o medijskoj platformi”, rečeno nam je na Novoj TV. nakladnik 1. HRT 2. Nova TV 3. RTL 4. CMC (Autor d.o.o.) 5. Jabuka TV (OTV d.d.) 6. Z 1 7. Net 8. Kanal Ri 9. Sportska TV (HOO TV d.o.o) 10. Osječka TV (OAR d.o.o.) prihod 1.380,2 418,8 342,6 10,9 10,5 10,7 10,2 8,2 7,4 5,9 neto dobit 81,3 51,9 13,4 3,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - 4,8 1,2 br. zaposl. 2741 324 265 7 14 29 28 40 15 19 (u mil. kuna, izvor: Poslovna Hrvatska)

© PressReader. All rights reserved.