Poslovni Dnevnik : 2019-07-12

Aktualno : 4 : 4

Aktualno

A1 mreže nove generacije Mobilnom A1 mrežom pokriveno je 99 posto populacije, od čega je 98 posto pokrivenos­t 4G mrežom. Naprednim se tehnologij­ama u 4G Advanced Pro mreži postižu brzine do 1,35 Gbps. A1 Hrvatska je prvi i jedini pružatelj nacionalne pokrivenos­ti NB IoT mrežom koja omogućava velikom broju uređaja slanje potrebnih informacij­a s lokacija gdje standardni mobilni signal nema prodornost. Kada je u pitanju fiksna mrežna, A1 Hrvatska raspolaže s ukupno 13 tisuća kilometara gradske i međugradsk­e optičke mreže te pokriva 530 tisuća kućanstva u više od 50 gradova super-brzim internetom do 500 Mbps u komercijal­noj upotrebi.

© PressReader. All rights reserved.