Poslovni Dnevnik : 2019-07-12

Oglasi : 8 : 8

Oglasi

8 oglasi petak/subota, 12./13. srpnja 2019. www.poslovni.hr Ministarst­vo poljoprivr­ede i HAMAG-BICRO u suradnji s odabranim financijsk­im institucij­ama omogućavaj­u povoljno financiran­je investicij­a u poljoprivr­edi, preradi i šumarstvu. nudi rješenje za uz rok otplate kredita realizira se putem odabranih poslovnih banaka i leasing društava instrumena­ta osiguranja + VIŠA STOPA JAMSTVA NIŽI KREDITNI RIZIK NIŽA KAMATA NA KREDIT! ruralniraz­voj.hr hamagbicro.hr Više informacij­a na i

© PressReader. All rights reserved.