Poslovni Dnevnik : 2019-10-10

Sajam Eu Fondova : 13 : 13

Sajam Eu Fondova

Organizato­ri Europska unija Zajedno do fondova EU Organizaci­ja događaja sufinancir­ana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativno­g programa “Konkurentn­ost i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj POČELA SU SE OTVARATI NOVA RADNJA MJESTA I LAKŠE PRIVLAČIMO MLADE Željko Burić gradonačel­nik Šibenika

© PressReader. All rights reserved.