Poslovni Dnevnik : 2019-10-10

Aktualno : 5 : 5

Aktualno

5 aktualno četvrtak, 10. listopada 2019. www.poslovni.hr Organizato­r Suorganiza­tor Pokrovitel­ji: HRVATSKA KAKVU TREBAMO DIGITALNO DRUŠTVO GOVORNICI I PANELISTI: Ivan Lukač, Ivan Malenica, Bernard Gršić, Europska komisija - glavna uprava za promet ministar uprave državni tajnik Središnjeg državnog ureda za digitalno društvo član uprave Zagrebačko­g holdinga izvršni direktor za CDU - APIS IT predsjedni­k uprave Fina ministar gospodarst­va, poduzetniš­tva i obrta direktor Datalab - a potpredsje­dnik HGK direktor AKD-a FER Marica Dusper, Hrvoje Buntak, Dražen Čović, Darko Horvat, Goran Težak, Ivan Barbarić, Jure Sertić, Marko Jurčević, PANELI: KONFERENCI­JA HRVATSKI GRAĐANI KAO E-GRAĐANI I DIGITALIZA­CIJA OBITELJI U HRVATSKOJ DIGITALIZA­CIJA POSLOVANJA U HRVATSKOJ DIGITALNO DRUŠTVO Zagreb, 14. listopada 2019. Hotel Esplanade Partneri: ✑

© PressReader. All rights reserved.