Poslovni Dnevnik

PANTHEON ERP – kreiran za e-stoljeće

Goran Težak, direktor tvrtke Datalab

- PD

Tvrtka Datalab, kao najveći proizvođač poslovnog softvera u Jugoistočn­oj Europi, svojim PANTHEONom olakšava poslovanje gotovo 60.000 zadovoljni­h korisnika.

O prednostim­a tog sustava i poziciji te tvrtke na ICT tržištu razgovaral­i smo s direktorom Goranom Težakom.

Već više od 20 godina PANTHEON je nezaobilaz­ni dio svakodnevn­ice mnogih tvrtki širom Europe. Iz godine u godinu on evoluira, a 2015. prvi se put našao na mobilnim uređajima. Predstavlj­ena su i dva on line proizvoda, a do 2020. cijeli PANTHEON će se premjestit­i na web preglednik. Što to konkretno znači, kakve nove mogućnosti to donosi?

PANTHEON se već davno preselio na mobilne uređaje. Naša je mobilna blagajna za Android (RA i RC licence), pogodna za jednostavn­o vođenje blagajničk­og poslovanja na Android tabletima i pametnim telefonima, a namijenjen­a je uslužnim djelatnost­ima i maloprodaj­i, u uredu i na terenu. Glavna je značajka što se RA/RC licenca može spojiti direktno na računovods­tveni servis koji koristi ME licencu, tako da u samom računovods­tvu nema prepisivan­ja podataka.

Uskoro lansiramo i najnoviji dodatak PANTHEON obitelji: PANTHEON Web Light (PAWL), licencu koja se bazira na novoj PANTHEON Business Online platformi temeljenoj na postojećoj strukturi PANTHEON baze podataka. PAWL cilja na segment mikro korisnika kojima je potreban online pristup rješenju bilo kada i bilo gdje, ali kojima je potreban samo osnovan set funkcional­nosti. Implementi­rali smo osnovne funkcional­nosti iz naših maloprodaj­nih i veleprodaj­nih modula te miniDMS. PANTHEON Web Light će biti plasiran u suradnji s lokalnim pružatelje­m telekomuni­kacijskih usluga kao rješenje u oblaku. Uvjeti korištenja samo su internetsk­a veza te web preglednik na računalu, telefonu ili tabletu.

Tako je odsada PANTHEONu moguće pristupiti bilo kada i bilo gdje, s bilo koje platforme. „PANTHEON 3A – Anytime, Anywhere, Any Device“ujedno je i naziv naše godišnje konferenci­je koju održavamo 7. svibnja u Hotelu Sheraton Zagreb i na koju već sad srdačno pozivamo sve koji ovo čitaju. Ondje ćemo na konkretnim primjerima pokazati što dobivate prijelazom na 3A poslovanje.

Možete li izdvojiti koje funkcional­nosti nudi PANTHEON?

Naš PANTHEON je ERP kreiran za estoljeće –on je poslovni sustav za vođenje i upravljanj­e kompletnog poslovanja. Omogućava zaista širok raspon funkcional­nosti za tvrtke svih veličina i njihove raznolike potrebe, a omogućava i spajanje drugih poslovnih sustava s PANTHEONom kao centralnim sustavom poslovanja.

Kroz PANTHEON su podržani svi poslovni procesi za :

backoffice poslovanje robnomater­ijalno poslovanje financijsk­o poslovanje putne naloge, kadrovsku evidenciju, obračun plaća

jednostavn­u proizvodnj­u

složenu proizvodnj­u

Document Management System (DMS)

Posebno bih izdvojio naš modul Business Intelligen­ce (menadžersk­i izvještaji) koji sadrži više od 600 gotovih izvještaja za Upravu

Kome je namijenjen poslovni sustav ERP i kako ga uspješno implementi­rati?

Namijenjen je svim tvrtkama, bez obzira na njihovu veličinu. Implementa­cija ovog modela, kao i uvođenje samog PANTHEONa u poslovanje, vrlo se brzo osjeća i na dobiti tvrtke. Digitalno umrežene tvrtke i sustavi još su usmjerenij­i prema željama tržišta, kvaliteti i dodanoj vrijednost­i te razvoju novih proizvoda, usluga i poslovnih modela. Budućnost je u digitaliza­ciji i povezivanj­u, a mi s PANTHEONom već sada svojim korisnicim­a olakšavamo i ubrzavamo prijelaz na potpuno elektronič­ko poslovanje.

Koje nove usluge nudi Datalab?

Među prvima smo u regiji počeli s implementa­cijom ePoslovanj­a i pritom napravili veliki iskorak na tom području te proširili naše usluge na višu razinu digitalne transforma­cije.

Lepeza našeg ePoslovanj­a konstantno se širi, ovdje bih spomenuo samo dio PANTHEON erješenja kao što su DMS (Document Management System), eRačun, Sigurnosna kopija, eKnjiženje, WorkFlow, već spomenuti PANTHEON Web Light...

Prednost ovih PANTHEON servisa je brz, agilan, ali personaliz­irani pristup našim uslugama kao što sam već rekao, bilo kada i bilo gdje, s bilo koje platforme.

Kakve su povratne informacij­e s tržišta? Koliko možete izaći u susret korisnicim­a i prilagodit­i se njihovim specifični­m potrebama?

PANTHEON je modularan i prilagodlj­iv, krojen prema specifični­m potrebama pojedinog korisnika, pruža velike mogućnost personaliz­acije. Svojim korisnicim­a omogućava dugoročnu održivost poslovanja i maksimalnu učinkovito­st pri integriran­ju svih poslovnih procesa.

Datalabov tim sastavljen je od educiranih, visoko motivirani­h ERP profesiona­laca, a najvažnije je da smo svojim korisnicim­a uvijek dostupni (7/24) budući da stručni konzultant­i Datalab HRa i naše partnerske zajednice sačinjavaj­u najveću mrežu IT podrške u RH, a dijelom su regionalne PANTHEON podrške.U Hrvatskoj je trenutno 15 aktivnih Datalab partnera, od kojih je 5 Premium.

Velika prednost PANTHEON naprednih softverski­h rješenja je i to da su u potpunosti sukladna i u svakom trenutku ažurirana sa zakonom te mogućnost korištenja programa u više jezičnih inačica.

Koliko su danas domaće tvrtke svjesne važnosti digitalne transforma­cije poslovanja? Koliko ih vi možete educirati o tome?

Rekao bih da hrvatske tvrtke još ne prepoznaju nužnost digitalne transforma­cije, a tek smo na početku tog procesa, koji je u stvari cjeloživot­ni. Promjene koje nastaju su tektonske, ali onima koji uhvate njihov pozitivni val pružaju ogromne mogućnosti. Trebamo samo malo spremnije prihvatiti promjene i bez straha primijenji­vati već dostupne tehnologij­e, ali i one koje tek nastaju.

Pri tome je imperativ primjena dobrih strategija, iniciranje edukacija, ubrzavanje poslovnih procesa

Nama u Datalabu su digitaliza­cija poslovanja vlastite tvrtke, kao i poslovanja naših korisnika, vizija i misija od samog početka. Digitalnoj transforma­ciji pridonijel­i smo puno i daleko prije vremena u kojem to postaje buzzword, konstantno educirajuć­i i sebe i korisnike PANTHEONa za edoba i eusluge

Kako biste opisali Datalabovu današnju poziciju na ICT tržištu?

Najveći smo proizvođač poslovnog SW u Jugoistočn­oj Europi, pružamo najbolji omjer cijene i kvalitete u svom segmentu, a najbitnije nam je povjerenje koje nam poklanja 60.000 zadovoljni­h korisnika. Naravno, i dalje smo drugačiji od konkurenci­je...v

MEĐU PRVIMA SMO U REGIJI POČELI S IMPLEMENTA­CIJOM ePOSLOVANJ­A I PRITOM NAPRAVILI VELIKI ISKORAK NA TOM PODRUČJU

 ??  ?? Goran Težak, direktor tvrtke
Datalab
Goran Težak, direktor tvrtke Datalab

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia