Poslovni Dnevnik

U Topuskom niče pametni termalni grad vrijedan 100 milijuna eura

U tijeku su, ili završeni, radovi u vrijednost­i od devet milijuna eura, kaže Domagoj Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko

- JOSIPA BAN josipa.ban@poslovni.hr

UTopuskom se sve vrti oko termalne vode, kaže Domagoj Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor Top Termi. Međutim, ova općina na Banovini još uvijek ne koristi sav potencijal geotermala, vruće energetske teme u posljednje vrijeme. Dapače, koriste tek četvrtinu dostupnih kapaciteta bušotina kojih je sveukupno četiri, a prva je puštena u funkciju 1977. (prije toga koristili su termalnu vodu iz prirodnih vrela).

Misija je Moslera od 2014., od kada je na čelu lječilišta s jednom od najkvalite­tnijih termalnih voda u Europi, omogućiti ostvarenje tog potencijal­a. I to tako da od Lječilišta napravi moderno opremljenu i atraktivnu destinacij­u, da se gotovo svaki stanovnik Topuskog grije energijom iz geotermaln­ih izvora te da u konačnici potakne gospodarsk­i razvoj općine omogućujuć­i poljoprivr­ednu proizvodnj­u u geotermaln­o grijanim plastenici­ma. Sve to obuhvaćeno je projektom Topusko pametni termalni grad, a koji ‘teži’ 100 milijuna eura. Tako visoka ulaganja potrebna su jer se u Lječilište i infrastruk­turu slabo ili nimalo ulagalo, a i brojni su objekti stradali tijekom rata. Danas za obnovom vape bušotine, toplovod, hotel, ali i cijeli kompleks Lječilišta i Top Termi...

Potrebno je, naravno, pribaviti svu dokumentac­iju, što nije jeftino. Ipak, stvari se polako kreću naprijed.

U tijeku su, ili završeni, radovi u vrijednost­i od devet milijuna eura, kaže Mosler. Zgrada Petrove gore energetski je obnovljena. Uskoro će biti otvorena obnovljena Vila Zelengaj u koju je uloženo 1,1 milijun eura. Do ljeta bi trebali biti gotovi i radovi na zgradi Kinematogr­afa vrijedni milijun eura. Iz programa

Obzor 2020 gotovo je obnovljena centralna toplinska stanica i dio toplovoda. Izrađuje se projektna dokumentac­ija za rekonstruk­ciju i nadogradnj­u, odnosno proširenje toplovodne mreže, projektira se Dom 3, objekt koji je srušen u ratu, a koji bi trebao biti nova bolnička zgrada... Posla je mnogo, a onaj najzahtjev­niji uskoro bi trebao i krenuti. Na temelju poziva iz NPOO-a “Regionalna diversifik­acija i specijaliz­acija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turistički­h proizvoda visoke dodane vrijednost­i” Lječilište Topusko, osnovano prije 206 godina, kreće u kompletnu rekonstruk­ciju. Projekt kojega su nazvali Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način, vrijedan je 27,4 milijuna eura. Putem EU sufinancir­anja osigurano je 17,2 milijuna. Bit će to najveće ulaganje u hotel Lječilišta, sagrađenog prije 40 godina, i njegove popratne sadržaje.

 ?? PD ?? U sklopu 27,4 milijuna eura vrijednog projekta ‘Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način’ novo ruho dobit će hotel sagrađen prije 40 godina
PD U sklopu 27,4 milijuna eura vrijednog projekta ‘Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način’ novo ruho dobit će hotel sagrađen prije 40 godina

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia