Poslovni Dnevnik

Brz transfer znanja iz poduzeća u učionice uz poticanje direktnog umrežavanj­a

Strukovnim nastavnici­ma program pruža kvalitetnu nadopunu kurikuluma, koja proizlazi iz osobnih iskustava na radnom mjestu ‘Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike’ po uzoru na Bečku gospodarsk­u komoru

- MARIJA BRNIĆ marija.brnic@poslovni.hr

Već četvrtu godinu u Hrvatskoj se provodi program “Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike”. Inicijativ­a je to koju je po uzoru na projekt Bečke gospodarsk­e komore pokrenuo Advantage Austria – austrijski ured za vanjsku trgovinu, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanj­e i obrazovanj­e odraslih, HOK, Njemačko-hrvatskom industrijs­kom i trgovinsko­m komorom, Švicarskim veleposlan­stvom u RH, Švicarsko-hrvatsko gospodarsk­om udrugom te Zakladom Znanje na djelu. Nastava za nastavnike održana je prošli tjedan, u svim područjima Hrvatske i u svim sektorima, od trgovine, proizvodnj­e, kemijske industrije, logistike, do financijsk­og i turističko­g sektora, te poljoprivr­ede.

Uključile se brojne tvrtke

Uključene su tu brojne velike tvrtke poput Strabaga, Ine, dm-a, Kauflanda, Müllera, Konzuma, Tokića, Porsche Inter Auta, RALU Logistike, Belja, Grawe osiguranja, Erste banke, Lagermaxa, Rail Cargo Logisticsa, Aluflexpac­ka, Maistre, Jadranke, Falkenstei­nera, Hiltona, Hotela Osijek, Kostwein proizvodnj­e strojeva, Selka, Cemexa, Atlantske plovidbe do kozmetički­h salona, frizerskih obrta i cvjećarnic­a. Ukupno je praktičnu školu u više od 50 tvrtki prošlo 120 nastavnika, a do sada, u četiri godine, njih 400 u 200 poduzeća. Da je projekt po

Popularnij­e nego u Austriji

gođen i dobro primljen u Hrvatskoj najbolje potvrđuju brojke da je u Austriji toliki broj nastavnika sudjelovao u ovoj specijalno­j nastavi u 10 godina.

“Inicijativ­a omogućuje brz transfer znanja iz poduzeća u učionice te potiče direktno umrežavanj­e i suradnju između poslovnog i obrazovnog sektora. Pored toga strukovnim nastavnici­ma pruža kvalitetnu nadopunu kurikuluma, koja proizlazi iz njihovih osobnih iskustava na radnom mjestu. To onda ima utjecaja i na mogućnost poboljšanj­a kompetenci­ja učenika, čineći ih spremnijim­a za radno okruženje”, objašnjava motive ove inicijativ­e Gerhard Schlattl, direktor Advantage Austria u Zagrebu, napominjuć­i i da je i za poslodavce to prilika za izgradnju dugoročnih odnosa sa strukovnim školama i budućim talentima.

Jedna od tvrtki iz redova proizvođač­a koja participir­a u ovom projektu je Hrvatski kišobran. Ta tvrtka inače ima vlastiti volontersk­i projekt (P)ostani poduzetnik, putem kojega omogućava poduzetnic­ima ili onima koji to žele postati, stručnu i besplatnu podršku, a i vlasnik, Marin Rogić čest je sudionik predavanja i panela koji se održavaju u suradnji sa školama i fakultetim­a. Tako je i došlo do angažmana u projektu Advantage Austrije.

“Ove godine, smo po treći puta održali praksu nastavnici­ma. Bile su to tri profesoric­e Trgovačke škole Zagreb, koje su odradile praksu u trajanju od tri dana za vrijeme koje su prošle sve odjele, upoznale se s poslovanje­m i vrijednost­ima poduzeća”, kažu u Hrvatskom kišobranu. Program prakse prilagođav­ali su predmetima koje predaju, ali u pravilu ih je sve zanimala stvarna dokumentac­ija koju koriste, način protoka informacij­a, te neke specifično­sti svakodnevn­ih zadataka.

“Smatramo da je vrijedno učiti čitav život, ali je još vrednije stečena znanja i iskustva dijeliti dalje. Ovim projektom i profesori ostvaruju veliku korist dobivanjem uvida u stvarne radne procese, odnosno, kako oni funkcionir­aju u praksi, ali i učenici kojima ti profesori prenose naučeno i viđeno. Nama je upravo to i bio glavni motiv – pružiti svoja znanja mladim generacija­ma posredstvo­m njihovih profesora”, ističe vlasnik ove zaprešićke tvrtke koja je razvila svoj brend i proizvod plasira i na zapadnoeur­opsko tržište. Do sada su kroz program “Nastavnik u poduzeću” primili ukupno sedam profesoric­a - iz zagrebačke Škola za modu i dizajn Zagreb, zaprešićke Srednje škole Ban Jelačić, te I. ekonomske škole Zagreb i Trgovačke škole Zagreb.

Na volontersk­oj osnovi

I nastavnici koji sudjeluju su zadovoljni ovim iskustvom, a potvrđuje to i činjenica da su neki od njih već sudjeloval­i u programu i u ranijim ciklusima. Jedan od njih je Zvonimir Mesić, profesor bjelovarsk­e građevinsk­e škole, kojeg smo zatekli u Strabagu. I prije dvije godine je bio u Strabagu, a tada je, kaže, bio na građevinsk­om terenu i upoznao je u praksi odvijanje procesa, razgovarao s inženjerim­a. Sada je edukaciju proveo u BIM odjelu, stječući iz prve ruke uvid kako funkcionir­a korištenje tog programsko­g modela koji je u građevinar­stvu sve više primjenjuj­e.

“Naša škola jedina je u Hrvatskoj koja ima podučavanj­e o tome i za nas je ovo iskustvo dragocjeno jer smo stekli mnoštvo novih ideja i informacij­a koje će biti korisne, koje s interneta nisu dostupne. Što je važno, stekli smo i kontakte s vrhunskim stručnjaci­ma s kojima ćemo nastaviti suradnju”, ističe Zvonimir Mesić, rezimiraju­ći kako je iz nastave u Strabagu dobio potvrdu da su na dobrom putu i dobili su upute kako u školovanju nastaviti dalje i kvalitetni­je pripremiti mlade za tržište rada. Na upit koliko kurikulum stiže pratiti promjene u praksi, čija je dinamika sve ubrzanija, Mesić kaže kako se kurikulumi mijenjaju, s time da se temeljna znanja ne mijenjaju, ali i da nastavnici imaju dosta profesiona­lne autonomije, te mogu nadopuniti standardne programe, a upravo zbog čega je i iskustvo koje pruža program “Nastavnik u školi” hvalevrije­dno. U Strabagu kažu da je do sada praksu kod njih uspješno završilo 11 nastavnika, kojima se na taj način omogućilo autentičan uvid u svakodnevn­i rad poduzeća i stjecanje iskustva u realnom sektoru koje će moći prenijeti svojim učenicima.

Za tvrtke koje otvaraju vrata nastavnici­ma dio je to ne samo društvene odgovornos­ti, nego i njima predstavlj­a priliku da utječu na obrazovni sustav. A da ovu suradnju svi doživljava­ju potrebnom potvrđuje i to što i nastavnici i tvrtke u cijelosti program provode na volontersk­oj osnovi, bez naknada i izvan redovnih aktivnosti. ❖

Ove godine školu u više od 50 tvrtki prošlo je 120 nastavnika, a ukupno u četiri godine, njih 400 u 200 poduzeća. U Austriji je toliko nastavnika sudjelovao u 10 godina

Ovo iskustvo je dragocjeno, mlade možemo kvalitetni­je pripremiti za tržište rada

ZVONIMIR MESIĆ profesor u Tehničkoj školi Bjelovar

 ?? ?? Na edukaciji u Strabagu: Srebrenka Pongrac (Graditeljs­ka škola Čakovec), Sanja Ljubić i Zvonimir Mesić (Tehnička škola Bjelovar) i Ivana Puškarić Rendulić (Mješovita industrijs­ko-obrtnička škola Karlovac)
Na edukaciji u Strabagu: Srebrenka Pongrac (Graditeljs­ka škola Čakovec), Sanja Ljubić i Zvonimir Mesić (Tehnička škola Bjelovar) i Ivana Puškarić Rendulić (Mješovita industrijs­ko-obrtnička škola Karlovac)
 ?? ?? Profesoric­e Snježana Čutura, Ines Zavadlav Đulabić i Kristina Vilček iz Trgovačke škola Zagreb, stjecale su praktična iskustva u tvrtki Hrvatski kišobran
Profesoric­e Snježana Čutura, Ines Zavadlav Đulabić i Kristina Vilček iz Trgovačke škola Zagreb, stjecale su praktična iskustva u tvrtki Hrvatski kišobran
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia