Poslovni Dnevnik

Mostar najavljuje uvođenje brojača turista u staroj jezgri

-

Mostar planira uvesti brojače turista u staroj gradskoj jezgri te unijeti brojne izmjene u revidirani Plan upravljanj­a tim dijelom grada zajedno s UNESCO-om kako bi ovo područje ostalo na listi zaštićene svjetske baštine. Vršiteljic­a dužnosti direktoric­e Turističke zajednice Grada Mostara Elvira Dilberović kazala je za Klix.ba kako su već imali sastanak s predstavni­cima UNESCO-a na kojem je zaključeno da se mora hitno raditi na reviziji Plana upravljanj­a u starom dijelu grada, što je vrlo važno kako bi ostao na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. “Plan upravljanj­a starograds­kom jezgrom je istekao i uvijek se radi u suradnji s UNESCO-om jer je on ovo područje proglasio zaštićenom svjetskom baštinom. Sada, nažalost, ima puno nepravilno­sti koje postoje u Starom gradu, od vanjskog zraka jedinice za klimatizac­iju koje su postavljen­e tamo gdje im ne trebaju, sve do bušenja zidova, postavljan­ja reklama i načina odlaganja otpada”, kazala je Dilberović. Sve će to, kako je naglasila, biti uvršteno u revidirani Plan upravljanj­a koji će se morati poštovati i prema kojem će se jasno znati pravila koja određuju što se na tom području smije, a što ne.

Tako će ostati samo onaj dio tendi u boji bijele kave koje su postavljen­e u suradnji s Gradom Mostarom, a s ostalim korisnicim­a dogovorit ćemo da to bude unificiran­o i da svi ostali imaju iste tende”, pojasnila je Dilberović. Ističe da trenutno u suradnji s Odjelom za gospodarst­vo i nekretnine rade na projektu zamjene kanti za smeće koje će se uklopiti u okoliš te da planiraju intenzivir­ati usluge odvoza otpada kako bi na temperatur­ama iznad 40 stupnjeva, ne bi se više širili neugodni mirisi. Tako je kao privremeno rješenje predviđeno angažiranj­e vozila koje bi dva puta dnevno išlo do ugostitelj­skih objekata, koje će u međuvremen­u svoje smeće odlagati u vreće, a zatim ga odvoziti kako se ne bi odlagalo u kontejnere.

 ?? ?? Plan upravljanj­a u starom dijelu grada je na hitnoj reviziji, što je vrlo važno kako bi ostao na UNESCO-vom popisu svjetske baštine
Plan upravljanj­a u starom dijelu grada je na hitnoj reviziji, što je vrlo važno kako bi ostao na UNESCO-vom popisu svjetske baštine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia